Lions Club Sjöbo bildades i december 1955 och är en av Sveriges äldsta lionsklubbar. Klubben har 35 medlemmar och bedriver hjälpverksamhet på lokal, regional och internationell nivå.

Lions Club Sjöbo 50 år

Den 8 april 2006 firade Lions Club Sjöbo 50-års jubileum i Södra Åsums gamla kyrka. Efter högtidligheterna i kyrkan fortsatte medlemmarna och inbjudna gäster festligheterna på Sjöbo Gästis.

Vidare firades jubileet med avtäckning av en skulptur gjord av konstnären Jonas Högström vid entrén till Sjöbo kulturhus den 22 april 2006. 

Efter avtäckandet gav operasångaren Tommy Juth en jubileumskonsert i Södra Åsums nya kyrka.

Skulpturen är en gåva till Sjöbo kommun från Lions Club Sjöbo med finansiellt bistånd från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

 

Insamlade pengar fördelades det senaste verksamhetsåret 2016 – 2017 enligt följande:

  • Lokalt (Sjöbo kommun)          125 007 kronor
  • Regionalt (övriga Skåne)           31 272 kronor
  • Nationellt                                    20 685 kronor
  • Internationellt                              9 300 kronor
Totalt samlade vi in och delade ut 186 264 kronor.

Bland de lokala projekten kan nämnas:

  • Årligt ungdomsstipendium
  • Ekonomiskt stöd till olika ungdomsföreningar
  • Ekonomiskt bidrag till kommunens äldreboenden
  • Årlig julkonsert i Södra Åsums kyrka
  • Kulturstöd till Södra Åsums gamla kyrka
  • Familjedag i Sjöbo Folkets park