Press- och information

Kommittén har ansvaret för att upprätthålla kontakten med pressen och lämna underlag för artiklar och pressreleaser till pressen och redaktionen för tidningen ”The Lion”.

Kommittén har även ansvaret för underhållet av klubbens hemsida, www.lions.sjobo.nu och vid behov ta fram informationsmaterial om Lions etc.

Ledamöter

Anders Nilsson – sammankallande (SK), 0416 – 185 85

Göran Ohre, webmaster (SR)

Klas Nilsson