Medlem

Kommittén har ansvaret för att utarbeta tillväxtprogram för klubben. Därutöver ska kommittén planera och genomföra informationsmöten för klubbens medlemmar.

Kommittén ansvarar också för att presumtiva medlemmar bjuds in för information om Lions och klubbens verksamhet, samt deltagade som gäster vid lämpliga klubbmöten. 

Ledamöter

Christina Johansson – sammankallande (SK + SR), 0416 – 180 79

Bodil Persson

Eva Andersson

Birgit Nilsson

Rolf Olsson

Ulla Olsson

Hans Jönsson